Chính sách giải quyết khiếu nại

Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Sangquan123.com và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1:Thành viên người thuê khiếu nại về BĐS hoặc dịch vụ của người cần sang nhượng hợp đồng thuê BĐS qua email: cskh.sangquan123@gmail.com
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của com sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người thuê, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Sangquan123.com có những biện pháp cụ thể hộ trợ người thuê để giải quyết tranh chấp đó.
  • Bước 3: Xác thực thông tin và thông tin đến thành viên các bên nếu có.

Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sangquan123.com thì ban quản trị sẽ yêu cầu người thuê đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

Người thuê gửi khiếu nại tại địa chỉ :

  • Email: cskh.sangquan123@gmail.com

Sangquan123.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua/  thuê (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin rao vặt BĐS trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến BĐS. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người cần sang nhượng hợp đồng thuê BĐS, người thuê sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người cần sang nhượng hợp đồng thuê BĐS cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Sangquan123.com sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người thuê và người cần sang nhượng hợp đồng thuê BĐS nếu được người thuê hoặc người cần sang nhượng hợp đồng thuê BĐS (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người cần sang nhượng hợp đồng thuê BĐS, người thuê đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Sangquan123.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người cần sang nhượng hợp đồng thuê BĐS: Sangquan123.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sangquan123.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về BĐS của người cần sang nhượng hợp đồng thuê BĐS đó trên Sangquan123.com đồng thời yêu cầu người cần sang nhượng hợp đồng thuê BĐS bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua/ cho thuê, người bán/ thuê, thì một trong 2 bên người thuê và người bán/cho thuê sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.